środa, 26 maja 2010

Świętokrzyska Majówka - dzień 2 - Stopnica 26.05.2010 :: 11:37

Następnym punktem na mapie była miejscowość
STOPNICA

Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy był Kościół pw. śś Piotra i Pawła, który został zbudowany w latach 1350-1380 z funduszy króla Kazimierza Wielkiego. W 1944r. w wyniku działań wojennych kościół ten został niemal całkowicie zniszczony, jednakże zaraz po wojnie odbudowano go.
A wygląda on w chwili obecnej tak:


A wewnątrz tak:
W Stopnicy jest też zamek, ale w chwili obecnej otoczony metalowym ogrodzeniem i w trakcie remontu.Zaraz po "pocałowaniu klamki" pod zamkiem skierowaliśmy się do Klasztoru Sercanów.
Początki tego klasztoru przypadają na I połowę XVIIw. czyli dokładnie w czasie, gdy wojewodą sandomierskim jak również starostą stopnickim był hrabia Ossoliński herbu Topór (ten sam od zamku krzyżtoporskiego).
W ramach ciekawostek dodam jeszcze, że klasztor ten wspierany był przez wiele rodzin szlacheckich, które również znajdowały w nim swoistą oazę spokoju i wypoczynku. W tym miejscu pochowana leży matka Jana Chryzostoma Paska, podobno również i on sam.
Klasztor (jego bramy i podwórze) wygląda w chwili obecnej tak:
I tą oto relacją zbliżamy się nieuchronnie do finału wyjazdu i miejsca, co do którego mieliśmy najwięcej oczekiwań. Ale o tym... w kolejnym wpisie :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz